خانه / مراکز دیالیز استان ایلام

مراکز دیالیز استان ایلام

ایلام آبدانان حضرت رسول اکرم ((ص)) آبدانان آبدانان جاده کمربندی ۰۸۴۲۶۲۲۴۱۷۰
ایلام ایلام شهید مصطفی خمینی ایلام میدان کشوری تپه شاهد ۰۸۴۲۳۳۳۸۱۲۹
ایلام ایوان امام رضا (ع) ایوان خیابان امام خمینی (ره)- خیابان بسیج ۳۲۳۲۶۱۰-۰۸۴۲
ایلام دهلران ولیعصر (عج)دره شهر خیابان شهید جعفری ۰۸۴۲۵۲۲۴۸۶۲و۴۸۶۳
ایلام دهلران شهدای دهلران خ فارابی ۰۸۴۲۷۲۲۴۱۴۴
ایلام سرابله امام علی (ع) شیروان چرداول سرابله ۰۸۴۲۴۲۲۴۶۶۹
ایلام مهران امام حسین مهران خ امام زاده سید حسن ۰۸۴۲۸۲۲۳۳۹۳
ایلام ارکواز مرکز بهداشت بلوار مدرس اورژانس مرکز بهداشت
ایلام دره شهر ولیعصر عج خیابان شهید جعفری