خانه / منابع مالی و اعتباری انجمن

منابع مالی و اعتباری انجمن

منابع مالی و اعتباری انجمن

۱-قبول وصیت و کمکهای بلاعوض اشخاص خیر و نیکوکار

۲-دریافت صدقات،نذورات ،وجوهات و موقوفات

۳-اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات

۴-جذب کمکهای مردمی از طریق صندوق جمع آوری کمک