خانه / شروع فعالیت در ایلام

شروع فعالیت در ایلام

فعالیت در ایلام:

انجمن در سال۱۳۷۲ تأسیس و نسبت به راه اندازی درمانگاه خیریه حضرت زهرا(س)اقدام که در حال حاضر تعداد۵۸ نیرو در درمانگاه و انجمن اشتغال دارند همچنین نسبت به افتتاح شعب انجمن و درمانگاه در شهرستانهای آبدانان و دهلران نیز اقدام گردید.